Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas

Psichosocialiniai rizikos veiksniai

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija teigia, kad „kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias sąlygas“ (31 straipsnis). Labai svarbus su darbuotojų sauga ir sveikata susijęs aspektas- psichosocialinės rizikos darbo vietoje apsauga, kurios užtikrinimas yra darbdavio pareiga.

Psichosocialiniai rizikos veiksniai darbo vietoje

 • Smurtas ir įžeidinėjimas
 • Per didelis darbo krūvis ir laiko trūkumas
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo stoka tarp kolegų
 • Nepakankamas darbo tempo ir procesų kontroliavimas

Kokią žalą patiria darbuotojas?

 • Širdies ir kraujagyslių ligos
 • Nuovargis
 • Sumažėjusi motyvacija bei atidumas
 • Depresija
 • Savižudybė

Kokią žalą patiria įmonė?

 • Darbuotojų pravaikštos
 • Prasti darbo rezultatai
 • Padidėjusios išlaidos
 • Mažėjanti reputacija ir prastėjantis įmonės kaip darbdavio įvaizdis

Personalas Jums:

 • Atliks visus su psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimu susijusius darbus;
 • Suteiks Jūsų darbuotojams galimybę vertinime anonimiškai dalyvauti nuotoliniu būdu pildant klausimyną internete arba/ ir „gyvai“, atsakant į popierinės anketos klausimus;
 • Atsižvelgiant į gautus rezultatus parengs psichosocialinių rizikos veiksnių mažinimo/ šalinimo priemones ir jas padės įgyvendinti Jūsų įmonėje.

 

Noriu gauti pasiūlymą