Sauga darbe

Sauga darbe yra viena reikšmingesnių personalo vadybos dalių. Ne veltui dažnoje darbuotojų įsitraukimo apklausoje Jūs galite rasti klausimų apie tai, kiek dėmesio darbdavys skiria darbuotojų saugai ir sveikatai. Ir ne veltui. Saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos yra laikomos reikšminga darbuotojų motyvacinės sistemos dalimi.

Be to, užtikrinti saugias darbo sąlygas kiekvieną darbdavį ir Lietuvos Respublikos Darbuotojų Saugos ir Sveikatos Įstatymas, kuris leidžia pasirinkti vieną iš trijų galimybių – paskirti vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą arba sudaryti sutartį su fiziniu arba juridiniu asmeniu. Taip pat galima šias galimybes derinti, pvz. paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą ir dalies funkcijų atlikimui sudaryti sutartį su juridiniu asmeniu.

Sauga darbe yra ir viena mūsų veiklos krypčių. Turime sukaupę daugiau nei 15 metų patirties ir galime pasiūlyti įvairių, su sauga darbe susijusių sprendimų.

Pas mus rasite:

  • Dėmesį būtent Jūsų verslo specifikai;
  • Pritaikytus Jūsų verslui dokumentus;
  • Galimybę nuolat konsultuotis Jums rūpimais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Pasirinkite