Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Ką apima ši paslauga?

Jei įmonė nėra tik ką įsikūrusi, mes pradedame nuo darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos audito, identifikuodami tas sistemos vietas, kurias reikia tobulinti. Vidinius auditus atliekame ir periodiškai, visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Atsižvelgdami į galiojančių teisės aktų reikalavimus, optimizuojame darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemą.

Jei tai nėra atlikta arba  atlikta, tačiau nebeatitinka realios situacijos, organizuojame profesinės rizikos vertinimą, kuris yra pamatinė visos darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos dalis.

Parengiame/ atnaujiname vidinius darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus.

Atsižvelgdami į realią situaciją ir atliekamus darbus parengiame/ atnaujiname darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijas.

Instruktuojame darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais.

Pagal atliekamą darbą ir galiojančių teisės aktų reikalavimus organizuojame mokymus darbuotojams numatytu periodiškumu.

Organizuojame/ administruojame periodinius darbuotojų sveikatos tikrinimus ir parengiame/ atnaujiname su jais susijusius dokumentus.

Parengiame dokumentus ir administruojame asmeninių apsaugos priemonių parinkimą, įsigijimą ir išdavimą.

Parengiame/ atnaujiname visą gaisrinės saugos dokumentaciją, numatytu periodiškumu organizuojame darbuotojų mokymus.

Ar tai viskas?

Tikrai ne. Šis darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų sąrašas nėra baigtinis. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į kliento poreikius atliekamų darbų apimtis gali būti didesnė arba mažesnė.

Mūsų 15 m. darbo šioje srityje patirtis leidžia pasiūlyti kokybišką ir kliento poreikius atitinkantį kompleksinį sprendimą. Jo dėka Jūs turėsite partnerį, kurio darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai už fiksuotą kainą visą sutarties galiojimo laikotarpį vykdys visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

Ką įsigyjate?

Ne tik paslaugą, bet ir:

galimybę bet kuriuo metu pasiekti elektronines visų dokumentų kopijas;

galimybę „online“ stebėti instruktavimų, mokymo bei sveikatos tikrinimo periodiškumą;

galimybę darbuotojus instruktuoti ar mokyti naudojantis mūsų e-mokymų platforma.


Noriu gauti komercinį pasiūlymą