Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Darbdavys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, turi užtikrinti visiems darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Tai padaryti gali jo paskirtas darbų saugos specialistas ar įkurta darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba.

Tačiau, tas pats teisės aktas nurodo, kad tais atvejais, kai įmonėje nėra tokių specialistų arba jų nepakanka, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų arba jų dalies vykdymui gali būti pasitelktas išorės darbų saugos specialistas – fizinis arba juridinis asmuo. Ir daugeliu atveju ši išeitis įmonei yra naudingesnė.

Darbų saugos specialistas

Mūsų 15 m. darbo šioje srityje patirtis leidžia pasiūlyti kokybišką ir kliento poreikius atitinkantį kompleksinį sprendimą, kurio dėka Jūs gausite visas DSS paslaugas už fiksuotą kainą visą sutarties galiojimo laikotarpį, t.y.,  mūsų specialistai:

  • vykdys darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimų monitoringą;
  • rengs ir periodiškai atnaujins privalomus darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus dokumentus;
  • periodiškai įvertins darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos būklę ir vykdys reikalavimų laikymosi kontrolę;
  • konsultuos darbuotojus ir vadovus darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
  • instruktuos naujai priimamus ir esamus darbuotojus;
  • organizuos periodinius sveikatos patikrinimus;
  • organizuos reikalingus mokymus;
  • organizuos nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui iš/ į darbą tyrimą;
  • organizuos profesinės rizikos vertinimo darbus;
  • teiks reikalingus duomenis VDI.

Noriu gauti komercinį pasiūlymą