Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai

darbų saugos dokumentai

Visa Jūsų įmonėje egzistuojanti darbuotojų saugos ir sveikatos bei personalo administravimo (darbo teisės) sistema turi būti reglamentuota vidiniais dokumentais ir laikantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo. Žinoma, darbų saugos dokumentai gali būti rengiami naudojantis šablonais, tačiau tokiu atveju liks nepastebėta tai, kas yra susiklostę bendrovėje istoriškai ir į ką būtina atsižvelgti rengiant dokumentus ir norint, kad šie nebūtų “atitrūkę” nuo tikrovės. Todėl mes visada atsižvelgiame į kiekvienos įmonės specifiką.

Reikalingi darbų saugos dokumentai

Darbuotojų saugos ir sveikatos sistema įmonėje

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos/ jos funkcijų vykdymo dokumentai

DSS komiteto/ darbuotojų atstovo (-ų) rinkimų ir jų veiklos dokumentai

Profesinės rizikos vertinimo dokumentai

Pavojų identifikavimo darbo vietose tvarka

Darbo vietų sąrašas

Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais

Darbuotojų instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos

Darbuotojų mokymas saugos ir sveikatos klausimais

Mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka

Darbų, kuriuos darbdavys priskiria prie padidinto rizikingumo, atlikimo neformalaus mokymo dokumentai.

Darbo santykiai

Darbo tvarkos taisyklės

Prevencinės priemonės prieš smurtą ir bauginimą darbe

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Neblaivumo darbe prevencinės priemonės

Pareiginės instrukcijos

Nelaimingi atsitikimai ir incidentai

Incidentų registravimo ir tyrimo tvarka

Darbuotojų periodinis privalomasis sveikatos tikrinimas

Kenksmingų veiksnių pagal pareigybes sąrašas

Darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas

Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) išdavimo dokumentacija

AAP išdavimo tvarka

Rizikų vertinimo parenkant AAP kortelės

AAP sąrašas

AAP išdavimo/grąžinimo kortelės

Gaisrinė sauga

Gaisrinės saugos instrukcijos

Evakuacijos planai

Gaisrinės saugos darbuotojų privalomųjų mokymų dokumentai

 

Noriu gauti pasiūlymą