Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

  Įmonės, kuriai bus rengiamas komercinis pasiūlymas, duomenys

  ___________________________________________________________

  Ar naudojamos cheminės medžiagos (pvz. valymo priemonės)?TaipNe

  Ar naudojami potencialiai pavojingi įrenginiai?TaipNe

  Ar dirba nepilnamečiai?TaipNe

  Pažymėkite kurie iš išvardintų darbų atliekami Jūsų įmonėje. Jei norite pažymėti kelis darbus, spustelėkite "Ctrl" mygtuką
  ___________________________________________________________

  Kita informacija, kuri Jūsų manymu būtų aktuali ruošiant komercinį pasiūlymą

  _______________________________________________

  Komercinį pasiūlymą norėtumėte gauti iki

  Komercinį pasiūlymą adresuoti: