Išorinis personalo vadovas

Išorinis personalo vadovas/ specialistas – tai visos personalo vadybos paslaugos įmonėms, teikiamos ilgalaikės sutarties pagrindu.

Būdami ištikimi savo nuostatai atsižvelgti į kiekvienos įmonės individualius poreikius, visada randame optimalų sprendimą tiek paslaugos formato, tiek turinio prasme.

Išorinio personalo vadovo paslaugos turinys:

Personalo poreikio planavimas ir personalo atranka

Darbuotojų kompetencijų vertinimas ir ugdymo planavimas bei organizavimas

Personalo administravimas

Darbuotojų nuomonių tyrimai ir apklausos

Personalo valdymo sistemų – darbuotojų vertinimo metodikų, atlygio ir motyvavimo, darbuotojų karjeros planavimo ir kt. kūrimas bei diegimas

Kodėl išorinio personalo vadovo paslauga naudinga?

  • Taupomi įmonės kaštai. Jums nereikia įrengti darbo vietos, aprūpinti specialisto darbo priemonėmis ir pan.
  • Gaunate kitų įmonių gerąją praktiką. Specialistas, dirbdamas ar dirbęs su kitais projektais, pasiremdamas kitų įmonių patirtimi pasiūlys Jums optimalius personalo vadybos ar administravimo sprendimus.
  • Komanda vietoj vieno darbuotojo. Išorinis specialistas visada turi pranašumą galėdamas sudėtingesnių iššūkių įveikimui pasitelkti konsultacijoms kolegas.
  • Galimybė lengviau administruoti terminuotus projektus.

Išorinio personalo vadovo/ specialisto paslaugą lengvai ir patogiai galite užsakyti čia