Rezultato garantija

Orientuojamės į galutinį rezultatą, kuris, personalo atrankos atveju yra reikalingo darbuotojo suradimas. Dirbame taip, kad be papildomų sąnaudų Jūs tinkamą specialistą turėtumėte visais atvejais, t.y. ir tada, jei:

  • su atrinktais kandidatais susitikote, bet nė su vienu jų nesudarėte darbo sutarties – be papildomo užmokesčio personalo atranką pakartosime tiek kartų, kiek reikės reikalingam specialistui surasti;
  • mūsų atrinktas specialistas neišdirbo pas Jus trijų – šešių mėnesių – taip pat be papildomo užmokesčio pakartotinai įvykdysime personalo atrankos projektą.