Personalo atranka

Personalo atranka vienu iš mūsų produktų yra visą įmonės gyvavimo laiką ir tai yra tikrai pakankamas laiko tarpas išskirti tuos dalykus, kurie yra naudingiausi ir reikalingiausi mūsų klientams. Be abejo, svarbiausias dalykas yra sėkmingas specialistas, įsiliejęs į komandą ir ženkliai prisidėjęs prie Bendrovės sėkmės. Tačiau atrankos įmonės, kaip projekto rezultatą pateikia tris – penkis geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus, o tai reiškia, kad galutinį sprendimą turi priimti mūsų klientas. Taigi, svarbiausiais dalykais greta tinkamų kandidatų suradimo, laikome:

Įsigilinimą į kiekvienos įmonės specifiką. Nuo to, kiek mes pažinsime savo klientą labai priklauso visa personalo atranka. Čia yra svarbūs ne tik konkretūs, pozicijos sąlygojami reikalavimai, bet ir nematomi dalykai, tokie kaip organizacinė kultūra, kurie labai padidina naujo darbuotojo sėkmingos adaptacijos tikimybę.

Tinkamai išplatinti tinkamą informaciją apie laisvą darbo vietą. Į tai žiūrime kaip į pardavimo procesą, nes, kažkuria prasme turime “parduoti” specialistui tiek darbdavį, tiek darbo vietą.

Aiškų ir išsamų informacijos pateikimą. Juk mūsų personalo paieškos ir atrankos metu surinkta įvairiapusė ir išsami informacija apie kandidatą padės Jums priimti galutinius sprendimus.


Rezultato garantija

Orientuojamės į galutinį rezultatą, o tai, kai atliekama personalo paieška, yra tinkamo darbuotojo konkrečiai pozicijai suradimas. Dirbame taip, kad be papildomų sąnaudų Jūs tinkamą specialistą turėtumėte visais atvejais, tai yra ir tada, jei:

  • su atrinktais kandidatais susitikote, bet nė su vienu jų nesudarėte darbo sutarties – be papildomo užmokesčio personalo atranką pakartosime tiek kartų, kiek reikės reikalingam specialistui surasti;
  • mūsų atrinktas specialistas neišdirbo pas Jus trijų – šešių mėnesių – be papildomo užmokesčio pakartosime personalo atrankos projektą.

Turime tris personalo atrankos paslaugos variantus.

Tai:

Pilnoji personalo atranka

Jei ketinate patikėti visą reikiamo darbuotojo paiešką profesionalams, Jums tinkamiausia bus pilnoji personalo atranka, kuri apima visą personalo paieškos ir atrankos procesą: bendradarbiaudami su klientu parengsime ieškomo darbuotojo aprašymą, parinksime tinkamiausius tai pozicijai informacijos sklaidos kanalus, keliais etapais įvertinsime kandidatų dalykinę bei socialinę kompetencijas, asmenines savybes ir atrinksime tinkamiausius konkrečiai pozicijai specialistus.

Dalinė personalo atranka

Turintiems savo kandidatų įvertinimo įrankius ir sistemą klientams pasiūlysime dalinę personalo atranką, t.y., bendradarbiaudami su klientu parengsime ieškomo darbuotojo aprašymą, parinksime tinkamiausius tai pozicijai informacijos sklaidos kanalus ir, atlikę minimalų interviu, tinkamiausius kandidatus pateiksime tolimesniam kliento įvertinimui.

Kompetencijų vertinimas

Jei jau turite išorinių arba vidinių kandidatų konkrečiai pozicijai, tačiau dvejojate, kuris iš jų geriau atitinka organizacijos lūkesčius, mes Jums pasiūlysime kompetencijų įvertinimo paslaugą.

Klientams, kuriems netinka nė vienas šių standartinių personalo atrankos paslaugos paketų, galime pasiūlyti individualių sprendimų, geriausiai atitinkančių konkrečios situacijos diktuojamus poreikius.


Noriu gauti komercinį pasiūlymą