Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Įgyvendindamas LR teisės aktuose numatytą pareigą visiems darbuotojams užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, darbdavys, priklausomai nuo įmonės dydžio, turi skirti DSS specialistą (-us) arba steigti DSS tarnybą.

Daugeliu atveju yra naudingiau, kai DSS tarnybos funkcijas ar jų dalį perima išorės specialistai.

 

Mūsų 14 m. darbo šioje srityje patirtis leidžia pasiūlyti kokybišką ir kliento poreikius atitinkantį kompleksinį sprendimą, kurio dėka Jūs gausite visas DSS paslaugas už fiksuotą kainą visą sutarties galiojimo laikotarpį, t.y.,  mūsų specialistai:

  • vykdys darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimų monitoringą;
  • rengs ir periodiškai atnaujins privalomus darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus dokumentus;
  • periodiškai įvertins darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos būklę ir vykdys reikalavimų laikymosi kontrolę;
  • konsultuos darbuotojus ir vadovus darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
  • instruktuos naujai priimamus ir esamus darbuotojus;
  • organizuos periodinius sveikatos patikrinimus;
  • organizuos reikalingus mokymus;
  • organizuos nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui iš/ į darbą tyrimą;
  • organizuos profesinės rizikos vertinimo darbus;
  • teiks reikalingus duomenis VDI.