Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų rengimas

Visa Jūsų įmonėje egzistuojanti darbuotojų saugos ir sveikatos bei personalo administravimo (darbo teisės) sistema yra reglamentuota vidiniais dokumentais. Žinoma, juos rengdamos įmonės gali naudotis šablonais, tačiau tokiu atveju liks nepastebėta tai, kas yra susiklostę bendrovėje istoriškai ir į ką būtina atsižvelgti rengiant dokumentus ir norint, kad šie nebūtų “atitrūkę” nuo tikrovės. Todėl, rengdami dokumentus, visada atsižvelgiame į kiekvienos įmonės specifiką.

Mūsų rengiamų dokumentų moduliai

Darbo santykiai

 

Darbuotojų instruktavimas

Sveikatos tikrinimas

Pavojingi darbai

DSS tarnyba ir DSS komitetas

Nelaimingi atsitikimai

Asmeninės apsaugos priemonės

Mokymai